תקנון טיולים

הצהרת  הנוסע/ת

 • הנני מצהיר/ה כי ביטחתי את עצמי בביטוח בריאות (כולל ספורט אתגרי) ומטען לפני היציאה מהארץ.
 • הנני מצהיר/ה כי יש ברשותי את כל המסמכים הדרושים ליציאה וכניסה לארץ היעד.   
 • הנני מצהיר/ה  כי רכשתי ויזה לסרילנקה לפני היציאה מהארץ והאישור נמצא בידי.       
 • הנני מצהיר/ה כי הדרכון שברשותי בתוקף לחצי שנה לפחות ממועד היציאה.    
 • הנני מאשר/ת פרסום תמונות או וידאו גלישה בהן הנני מופיע/ה – כמובן שבמידה ולא ארצה אציין זאת טרם היציאה לחו"ל.        

                    

תקנון סרף סטיישן טרוול

כללי 

השירותים המפורטים כפופים לתנאים ולמגבלות הנ"ל, כמו כן רישום של הנוסע לאחת מהחבילות או חלקן, מהווה את הסכמתו המפורשת לתנאים ומגבלות אלו.

 • ידוע לנוסע כי תנאים ומגבלות אלו מהווים תנאי לחוזה ההתקשרות בינו לבין המארגנים ואף מחייבים אותו.
 • חשוב להבהיר כי "סרף סטיישן טרוול" נחשבת כשליח עבור הנוסע או מטעמו כגורם מקשר בכפוף לתנאים ותעריפים שעל פיהם פועלים הגופים המארגנים את אותם שירותים. 
 • מובא בזאת לידיעתכם, כי ייתכנו מקרים בהם יאלץ בית המלון ו/או מי מנותני השירות בחו”ל לשנות את המלון שהוזמן ו/או השירות המובטח. במקרה זה ידאג הגורם להעביר את הנוסע למלון ברמה זהה בדומה לשירות שהובטח ללא פיצוי כספי.

 

ביטוח

 • על הנוסע חלה חובה לבטח עצמו בפוליסת ביטוח נסיעות מתאימה טרם הנסיעה, ביטוח הכולל את סעיף הרחבת ספורט אקסטרים וסעיף הרחבת הקורונה.
 • חשוב לרכוש את ביטוח הנסיעות מיד עם אישור תשלום על הנסיעה. כך שבמידה ומכל סיבה תאלצו לבטל/לשנות את הנסיעה מסיבה רפואית, חברת הביטוח תכסה את העלויות בהתאם לתנאי הפוליסה שתרכשו.

 

אחריות

חשוב להבהיר כי "סרף סטיישן טרוול" אינה אחראית במקרים הבאים:

 • ביטול/שינוי שירות התיירות וכל מוצר נלווה אותו רכש הלקוח ע"פ שיקול דעתו.
 • במידה ויחליט הנוסע להקדים את חזרתו מכל סיבה שהיא.
 • החזרים כלשהם של שירותים שלא נוצלו ע”י הנוסע מכל סיבה שהיא.
 • נזקים שיגרמו לנוסע כתוצאה מתאונות, מחלות, נזק מטען או כל נזק ישיר או עקיף העלול להיגרם לנוסע במהלך החופשה.
 • העברת הגלשנים/השכרתם, כל נזק שעלול להיגרם מכל סיבה שהיא הינם באחריות המלאה של המטייל. 
 • בנושא בדיקת תוקף הדרכון / אישורי הכניסה והיציאה של הלקוח.     
 • לנהלי ביטחון ו/או בטיחות החלים בשדות התעופה השונים בעולם. שימו לב כי במדינות רבות חל איסור על העלאת מכשירי חשמל, מצלמות, מוצרי טואלטיקה ועוד, על המטוס. על הנוסע לברר מראש אילו אביזרים לא ניתן להעלות על המטוס, ולהתארגן בהתאם.   
 • הנני  מודע/ת כי אינני חייב/ת להשתתף באף אחת מהפעילויות המוצעות לי בטיול אך במידה ואינני מגיע/ה או משתתף/ת  יהיה  עלי לדווח על כך למנהל הפעילות. 

 

טיסות

 • כחלק מהשירותים שלנו "סרף סטיישן טרוול" רוכשים עבורכם את כרטיסי הטיסה ו/או מפנים אתכם לסוכן נסיעות. הנוסע יכול לבחור לרכוש את הטיסה עצמאית ובכל מקרה מאחר והטיסה אינה חלק מהחבילה באופן ישיר ,"סרף סטיישן טרוול" אינה מתחייבת על טיב השירות.
 • זמני הטיסה מ/אל ישראל נתונים בידי חברת התעופה ואין ביכולתנו להבטיח השלמת ימים במלואם.                                                    
 • במקרה של איחורים ו/או ביטולים בטיסות, לא תהיה"סרף סטיישן טרוול"אחראית לשיבושים שיגרמו בשל כך או לאובדן שרותי קרקע.  
 • בשל העובדה שלכל חברת תעופה יש תנאים, חוקים ומגבלות שונות, הן מבחינת המשקל המותר לכבודה והן מבחינת הטסת ציוד ספורט, יש לקבל מהסוכן/ת המטפל/ת תנאים ספציפיים לטיסה שרכשתם בעת ביצוע ההזמנה. 

 

מדיניות כבודה

 • לכל חברת תעופה מדיניות אחרת לגבי כבודה וציוד גלישה.על הלקוח להיות מודע לכך שגם כאשר חברת התעופה מאפשרת לנוסעים להעביר ציוד חריג (ציוד גלישה וספורט) בעלות נוספת או ללא עלות כלל.
 • האישור הסופי מתקבל לאחר כרטוס ו- הינו בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של חברת התעופה.

 

העברות

חבילות כוללות העברות משדה התעופה למלון ביעד וחזור בתאריכי הסדנא או השירות שנרכש, משך הנסיעה משתנה והוא מותנה בתנאי מזג אוויר, מצב התנועה בדרכים. 

במקרה של עיכוב שאינו סביר הלקוח מתבקש ליידע את "סרף סטיישן טרוול". 

 

שינוי/ ביטול של טיסות

 • כל שינוי בזמני טיסות שהוזמנו, ע"י הלקוח / חברת"סרף סטיישן טרוול", הינו באחריות חברת התעופה בלבד. 
 • במקרה של נזק כספי הנוצר משינוי הטיסה / הפסד של שירות התיירות, חברת התעופה הינה האחראית הבלעדית.

 

זמנים ושינויים

 • "סרף סטיישן טרוול" מתחייבת להביא את הנוסעים ליעדם הסופי ללא התחייבות לנתיב הטיסה ו/או חברת התעופה. תנאי ביטול ו/או שינוי כרטיס הטיסה הינם בהתאם לתנאי חברת התעופה.
 • הנוסע מצהיר ומאשר כי ידוע לו שהחברה"סרף סטיישן טרוול" אינה אחראית לכל עיכוב בטיסה ו/או ביטולי טיסה ו/או פגיעה באיכות הנופש אשר נובעים משביתה ו/או השבתה של כל גורם לרבות עובדי שדה התעופה, נמל התעופה, בתי המלון ועובדיהם ולפיכך לא יהא זכאי להחזר ו/או לפיצוי במקרים כאמור אלא במקרה של כוח עליון כהגדרתו על פי כל חוק וזאת על פי שיקול דעתה של החברה.
 • ""סרף סטיישן טרוול" ממליצה לנוסע לבטח את עצמו בביטוח אישי נרחב המכסה את הנזקים וכל האירועים המתוארים לעיל.
 • תשלום בפועל יתבצע לאחר קבלת אישור על כל מרכיבי ההזמנה.
 • החיוב יבוצע בשקלים ויחושב לפי שער מכירה מזומן לפי הקבוע בחוק, כפי שפורסם ביום העסקים האחרון שקדם למועד התשלום בפועל בתוספת 0.05%.

 

רישום ותשלום מקדמה

בעת הרישום לטיול יגבה תשלום ראשון בסך  500$.

 

התשלום המלא יידרש עד 60 ימי עבודה לפני היציאה לחופשה. 

רישום סופי יתבצע בעת תשלום מלוא החבילה. 

התשלום יבוצע באופן שתבחרו: העברה I מזומן I כרטיס אשראי.

 

בתשלום הזמנה באשראי

תוספת של 1.6% לתשלום באשראי I תוספת של 3% בגין 2-3 תשלומים  I תוספת של 4% בגין 4 תשלומים.

 

מדיניות ביטול

מוסכם כי ביטול חופשה יכנס לתוקפו עם קבלת הודעת ביטול אצל  "סרף סטיישן טרוול" בדוא”ל, באחריות הלקוח לוודא שהודעת הביטול אכן התקבלה ולקבל על כך אישור בדוא”ל חוזר.

 

מדיניות החזרים

 • עלות ביטול מרגע ההזמנה עד 30 יום ממועד הטיול – יגבה תשלום בסך 500$.
 • עלות ביטול בתקופה שבין 29 – 7 ימים ממועד הטיול – יגבה תשלום בסך 1000$ או 50%  מעלות החבילה לנוסע (הנמוך מביניהם).
 • עלות ביטול בתקופה שמתחת ל- 7 ימים  ממועד הטיול – יגבה תשלום בסך 100% מעלות חבילה לנוסע.
 • שימו לב! דמי ביטול עבור כרטיסי טיסה יחויבו בנפרד והינם בהתאם למדיניות חברת התעופה.
 • המארגנים רשאים לבטל כל חופשה אם מספר המשתתפים אינו מצדיק את ביצועה או מכל שיקול אחר. במקרים אלו תוצע לנוסע חופשה חלופית בתאריך או ביעד אחר, או לחלופין החזר כספי בהתאם לתשלום ששולם בפועל ע”י הנוסע וללא כל פיצוי כספי.
 • לאחר היציאה לא יוחזרו כספים עבור כל או חלק מהחבילה בו לא השתמש הנוסע/ת ומכל סיבה שהיא.
 • מומלץ לנוסע לבטח את עצמו בביטוח אישי נרחב המכסה את הנזקים וכל האירועים המתוארים לעיל. 
 • בכל מקרה של ביטול, הכספים שמגיעים ללקוח מחברת סרף סטיישן טרוול, יוחזרו ללקוח בתוך שני ימי עסקים ועד 30 יום ממועד אישור קבלת הודעת הביטול.

 

כוח עליון

"סרף סטיישן טרוול" תהיה פטורה מאחריות כלפי הנוסעים בכל הקשור לביטול ו/או שינוי בחבילה שהזמינו, בכל פרק זמן שהוא אשר נגרם במישרין ו/או בעקיפין מכוח עליון, שביתות, סגר, הפרות סדר, שריפה, הצפה, מזג אויר, מרי אזרחי, מלחמה, מבצע צבאי, פלישה, מרד מגפות, מחלות, חרם, מעצרים, תקלות טכניות ו/או כל פעולה שמעבר לשליטה הסבירה של "סרף סטיישן טרוול" בין אם צפוי ו/או בלתי צפוי. 

 

שביעות רצון

 • במידה ונתקלתם בזמן שהותכם בחו”ל בבעיה כלשהי הקשורה לשהות / לחבילה  שרכשתם באמצעות החברה, על הלקוח  ליידע את נותן השירות ואת סרף סטיישן טרוול בזמן אמת.  
 • קחו בחשבון כי טענות שעשויות לצוץ ולא דווחו בזמן אמת  יקשו על הטיפול בהן, יאבדו מהרלוונטיות ואף סביר כי לא יבדקו.
 • מוסכם  כי תקופת ההתיישנות לכל אירוע הקשור לחבילה תקוצר בהסכמה לשנתיים ימים, מיום חזרתו ארצה של הנוסע. תנאי זה מגביל את תקופת ההתיישנות לשנתיים, בהסכמה, בהתאם להוראות סע’ 19 לחוק ההתיישנות, תשי”ח – 1958.
 • מוסכם ע”י הצדדים , כי סמכות שיפוט בכל הנוגע ליחסי הנוסע והמארגנים, תהא לבתי המשפט במחוז תל אביב בלבד.

 

חוק הגנת הצרכן 

לקוח רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “החוק”) וזאת בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת מסמך הגילוי לפי המאוחר, בתנאי שהביטול תיעשה לא יאוחר משבעה ימי עסקים לפני המועד שבו אמור השירות להינתן. ביטול של העסקה יש לעשות בכתב, באמצעות הפקס או במסירה אישית ל- " סרף סטיישן טרוול"בכל מקרה של מתן הודעת ביטול כאמור, יחויב המזמין בדמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% מה העלות היחסית של ההזמנה (שירותים המבוצעים בישראל או יוצאים מישראל כדוגמת טיסה) או 100 שקלים חדשים לצרכן, לפי הנמוך מביניהם, ובלבד שהביטול של המזמין לא נעשה עקב פגם או אי-התאמה בשירות כמשמעם בסעיף 14ה(א) לחוק, אז לא ייגבו כלל דמי ביטול. האמור לעניין הזכות לביטול, כאמור לעיל, עפ”י הוראות החוק לא יחול על הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג (ד)(2) לחוק הגנת הצרכן, כלומר, כאשר המועד שנקבע למתן השירות (שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי) חל בתוך שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה, מהמועד של עשיית העסקה, יחולו דמי הביטול כפי שנקבעו על ידי חברות התעופה, ספקי המלונות, תיירות אחרים ו- "סרף סטיישן טרוול".   

 

תקנות לתקופת COVID-19

 • על הנוסעים לבדוק ולוודא אודות דרישות בגין יציאה וכניסה למדינות שונות.
 • "סרף סטיישן טרוול" לא תהיה אחראית לסירוב נסיעה או כניסה לאור מגבלות קורונה.
 • אחריות על ביצוע הבדיקה והצגת המסמכים הרלוונטים לרשויות בארץ/מדינת היעד הינם על הלקוח בלבד.
 • טרם הנסיעה, על הנוסעים לבצע בדיקה חוזרת מול כל הגורמים והרשויות הרלוונטיות לגבי כל דרישת יציאה או כניסה לארץ ולמדינת היעד.
 • החברה אינה אחראית על כל שינוי בדרישת מדינת ישראל ו/או מדינת היעד ו/או חברת התעופה ו/או רשות שדות התעופה.

 

כתב ויתור ושחרור מאחריות

 • ידוע לי היטב כי ההשתתפות בפעילות מצריכה יכולת שחייה, כושר גופני ובריאות תקינה וברור לי היטב שפעילות הגלישה הינה בעלת סיכון, ועלולה לגרום לנזקי רכוש, גוף, פציעה ואף מוות. 
 • הנני מודע/ת לסיכונים הכרוכים בפעילות, כמוכן אני נוטל/ת על עצמי ומרצוני סיכונים אלה ובוחר/ת להשתתף בפעילות שבנדון לאחר שניתנה לי ההזדמנות לשאול כל שאלה בנושא. 
 • הריני משחרר/ת בזאת מכל אחריות את המארגן ו/או מי מהפועלים מטעמו מכל אחריות ו/או חבות נזק (לגוף או לרכוש), מכל מין וסוג שהוא, שיגרם לי ו/או לאדם אחר כאמור לעיל.
 • ביחס לאמור לעיל הנני מוותר ויתור מלא סופי ומוחלט, על כל טענה ו/או זכות תביעה, מכל סוג שהוא, כלפי המארגנים והמלווים, בגין כל נזק אשר ייגרם לי ו/או אגרום לצד ג' (נזקי גוף ו/או רכוש) כתוצאה מפעילותי.
 • הנני מתחייב/ת בזאת לשפות את המארגן בגין כל סכום אותו יאלץ לשלם ו/או בגין כל חיוב בו יחויב בקשר לנזק אשר ייגרם לי ו/או אשר אגרום לצד ג' לרבות בגין תביעות מוטבים ותביעות של מוסדות רפואיים שונים, וזאת מיד עם דרישתם הראשונה.
 • ידוע לי כי שחרור מאחריות זה הינו תנאי יסודי ועיקרי להשתתפותי בפעילות.

צרו קשר לפרטים נוספים

מלאו את הפרטים:

דילוג לתוכן